Till dig som förälder

                                    Ditt barn kan få komma hem tidigare

SABH gör det möjligt att förkorta vårdtiden på sjukhuset genom att ditt barn får vård direkt i hemmet. Våra mobila team åker hem till er och ger den vård ditt barn behöver. Som förälder kan ni själva välja denna vårdform under förutsättningen att ert barns vårdbehov gör det möjligt att utföra vården i ert hem säkert och med kvalitet. Vården bygger också på ett nära samarbete med familjen och med stöd av oss sköter du som förälder en del av barnets omvårdnad. Innan hemgång får du lära dig det du behöver kunna för att ta hand om ditt barn. 

Vad är SABH?


SABH står för Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet. Vi är en del av Nya Karolinskas verksamhet (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) och ett alternativ till den sjukhusvård som finns på avdelningen.

SABH är en "mobil" enhet som kommer hem till dig och ditt barn/ungdom för att ge den vård som behövs. Vi är tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan.

Vilka är vi?

Vi är cirka 35 personer som arbetar på SABH och verksamheten täcker hela Region Stockholm. Vårdteamet består av specialistutbildade barnläkare, barnsjuksköterskor, barnundersköterskor, barnskötare, kurator, dietist och fysioterapeut. Vid behov finns även tillgång till lekterapeut, arbetsterapeut och logoped.

Personalgruppen har en bred utbildning och erfarenheter inom barnsjukvården, många med lång erfarenhet av att vårda barn på sjukhus. Vi har även en vårdhund som heter Moltas samt tillgång till Pysselbyrån och Clownmedicin. De kan alla komma hem till er om ni önskar, se mer under fliken Glädjespridare.

Vilka patienter tar vi emot?


Nyfödda barn:
  • Nyfödda barn som behöver näringsstöd eller ljusbehandling (gulsot) 
  • För tidigt födda barn i behov av syrgas- eller näringsbehandling
  • Nyfödda barn med medfödda missbildningar eller sjukdomar
Barn med akuta eller kroniska sjukdomar:
  • Barn med maligna sjukdomar där vi hjälper till med provtagning, antibiotikabehandling, TPN (total parenteral nutrition) och viss cytostatika som Cytosar
  • Rehabilitering
  • Barn med svåra kroniska sjukdomar där en komplikation har tillstött som kräver sjukhusvård
  • Palliativ vårdSå här går det till...

KONTAKT
TEL: 08-517 770 92
VXL: 08-517 700 00

ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Gävlegatan 55, Solna
NB602 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm