FÖR VÅRDGIVARE OCH REMITTENTER

För att vårdas inom SABH krävs att:

  • Barnet kan vårdas säkert ur medicinsk synpunkt
  • Alternativet är en sängplats på sjukhuset
  • Föräldrar önskar denna vårdform och kan klara omhändertagandet hemma
  • Restiden från sjukhuset är rimlig
  • Någon av föräldrarna/anhöriga kan göra sig förstådda på svenska eller engelska

KONTAKT
TEL: 08-517 770 92
VXL: 08-517 700 00

ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Gävlegatan 55, Solna
NB602 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm