SÅ HÄR ÄR DET ATT JOBBA HOS OSS

De multiprofessionella teamen består av barnläkare, specialistutbildade sjuksköterskor, specialist barn/undersköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut. På SABH finns även en ledningssjuksköterska/koordinator, som sköter samordningen av resurser och aktiviteter. Vi samarbetar även med kuratorer, lekterapeuter, dietister, logopeder  m fl.

För att använda personalresurserna på bästa sätt har SABH gjort en egen arbetstidsmodell med blandade scheman som innebär såväl dag/kväll- som natttjänstgöring för alla medarbetare. Det möjliggör för hela personalgruppen att bli involverad i det kontinuerliga utvecklingsarbetet och alla kan deltaga i fortlöpande utbildning som är schemalagd dagtid. Till arbetsschemat har flextid kopplats.

Behovet av personal för verksamheten är störst på förmiddagar och sena kvällar, varför arbetsschemat anpassas efter detta. SABH är bemannade dygnet runt och har ofta 20-30 patienter inskrivna samtidigt.

Arbetet på SABH kräver mer ensamjobb av all personal än vad som är vanligt på vårdavdelningarna. Arbetsplatsen är dessutom i stor utsträckning patienternas hem där familjens regler gäller, inte sjukhusets.

Kontakta:
Omvårdnadschef Helena Bergius
08-517 770 97
helena.bergius@sll.se

Sektionschef
Andreas Henschen
08-517 768 94
andreas.henschen@sll.se

KONTAKT
TEL: 08-517 770 92
VXL: 08-517 700 00

ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Visionsgatan 35, Solna
Q92 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm