SÅ HÄR ÄR DET ATT JOBBA HOS OSS

De multiprofessionella teamen består av specialistutbildade barnläkare, barnsjuksköterskor, barnundersköterskor, barnsköterskor, kurator, dietist och fysioterapeut. På SABH finns även två koordinatorer, en sjuksköterska och en undersköterska som sköter samordningen av resurser och aktiviteter. Vi samarbetar även med lekterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder m fl.

För att använda personalresurserna på bästa sätt har SABH gjort en egen arbetstidsmodell med blandade scheman som innebär såväl dag-, kväll- som nattjänstgöring för alla medarbetare. Det möjliggör för hela personalgruppen att bli involverad i det kontinuerliga utvecklingsarbetet och alla kan delta i fortlöpande utbildning som är schemalagd dagtid. Till arbetsschemat har flextid kopplats.

Behovet av personal för verksamheten är störst på förmiddagar och sena kvällar, varför arbetsschemat anpassats efter detta. SABH är bemannat dygnet runt och har ofta 20-30 patienter inskrivna samtidigt.

Arbetet på SABH kräver mer ensamjobb av all personal än vad som är vanligt på vårdavdelningarna. Arbetsplatsen är dessutom i stor utsträckning patienternas hem där familjens regler gäller, inte sjukhusets.

Kontakta:
Omvårdnadschef
Helena Bergius
08-517 770 97

helena.bergius@sll.se

Sektionschef
Andreas Henschen
08-517 768 94

andreas.henschen@sll.se

KONTAKT
TEL: 08-517 770 92
VXL: 08-517 700 00

ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Visionsgatan 35, Solna
Q92 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm