peRSONCENTRERAD VÅRD

Personcentrerad vård grundar sig, dels i ett holistiskt synsätt som tar hänsyn till hela människan, dels att vården alltid möter varje människa med värdighet, medkänsla och respekt - d v s  synsättet utgår från ett etiskt förhållningssätt. Personcentrerad vård är en sammanhållen vård som utgår från varje persons förmåga, vilja, önskemål och behov.
 
 

 

 Att arbeta personcentrerat på SABH innebär att vi i möjligaste mån strävar      efter:
 

  • Individuell planering - att det finns en gemensam överenskommelse om vårdens innehåll och genomförande
  • Att utforma flexibla lösningar för varje enskilt barn/enskild familj
  • Tydlighet - ömsesidiga förväntningar och mål
  • Kontinuitet - barn/familj får träffa samma vårdpersonal vid hembesök
  • Samverkan - Inom SABH-teamet och med andra vårdgivare, exempelvis BVC eller vårdavdelningar

KONTAKT
TEL: 08-517 770 92
VXL: 08-517 700 00

ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Gävlegatan 55, Solna
NB602 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm